Голова - Лещинський Олег Львович

Науковий ступінь:   кандидат фіз-мат.наук

Вчене звання:   доцент

Коледж:    Промислово-економічний коледж  

Електонна почта:   

Освіта: Київський державний педагогічний інститут

Публікації: автор понад 100 наукових робіт, у тому числі 6 навчальних посібників.

Інші відомості: доцент кафедри “Економічної кібернетики” Інституту економіки і менеджменту.

Сфера наукових інтересів: теорія фракталів, теорія нечітких множин, теорія прогнозування.

Заступник, адмінністратор сайту - Требик Олена Сергіївна

Коледж: Київський електромеханічний коледж

Електронна почта:   awaywith@yandex.ru  

Освіта: НПУ ім. М.П. Драгоманова  

Інші відомості: аспірантка кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

Сфера наукових інтересів: удосконалення навчального процесу засобами ІКТ.